การเปิดใช้งาน RBRU Google Account (สำหรับนักศึกษา)

1.       นักศึกษาต้องลงทะเบียนขอเปิดใช้งาน RBRU Google Apps for Education ที่ลิ้งค์ www.regismail.rbru.ac.th 

โดยกรอก ชื่อผู้ใช้งาน (username) และ รหัสผ่าน (password) เป็นบัญชีเดียวกับระบบยืนยันตัวตน (Authentication System) 

จากนั้นให้กดปุ่ม Register เพื่อทำการลงทะเบียน
  2.       นักศึกษากรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนเช่น รหัสบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อให้ถูกต้อง จากนั้นให้กดปุ่ม Register


3.       นักศึกษาจะได้รับบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน RBRU Google Apps for Education ตามที่ระบบได้แจ้งให้ทราบ

                        4.       หลังจากที่นักศึกษาได้รับบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วจะสามารถ Log in เข้าใช้งานระบบได้ภายใน 1 วันถัดไปหลังจากวันที่ลงทะเบียน 

5.   นักศึกษาสามารถเข้าใช้งาน RBRU Google Apps for Education ได้จากลิ้งค์ https://accounts.google.com และ Login ชื่อเข้าใช้


   

 6.       แสดงหน้ายินดีต้อนรับสู่บัญชีใหม่ สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก ให้คลิกที่ I accept. Continue to my account. หรือ ฉันยอม รับไปที่บัญชีฉันต่อ

                
                

                 7.       จากนั้นระบบจะให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับการเข้าใช้งานระบบเป็นครั้งแรก ผู้ใช้งานจะต้องจำรหัสผ่านให้ได้ เพื่อใช้ทำการเข้าระบบในครั้งต่อไป    


*** สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านจะต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 อักขระ ที่ประกอบด้วยตัวเลข 

สัญลักษณ์ และตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ผสมกัน ตัวอย่างเช่น ABcd1234 จะทำให้บุคคลอื่นคาดเดารหัสผ่านของคุณได้ยากขึ้น


                   8.       แสดงหน้าต่างต้อนรับการเข้าใช้งาน Google Apps เริ่มต้นใช้งานคลิกเลือกที่ปุ่ม Let’s get started! เพื่อเริ่มใช้งาน Application ต่างๆ ของ Google    9.       แสดงรายละเอียดของผู้ใช้งาน แสดงรายละเอียดของ Google Apps ที่ให้บริการ ซึ่งสามารถคลิกเข้าไปใช้งานหรือเลือกดูรายละเอียดวิธีการใช้งานของแต่ละ Apps ได้    10.       คลิกเลือกที่ Gmail ก็จะเข้าสู่การใช้งาน Email ของ Google ซึ่งเป็น Application ตัวหนึ่งของ Google Apps
                    11.       แสดงรายชื่อ Application ของ Google ทีี่สามารถใช้งานได้                      12.       นักศึกษาท่านใดที่ไม่สามารถลงทะเบียนใช้งาน RBRU google Apps For Education ได้ กรุณาติดต่อที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 ห้อง 35304 หรือ เบอร์โทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 10920, Email ITC-Support@rbru.ac.th, LineID @xup2460u