การตั้งค่าการซิงค์ RBRU Google Apps Account ไปยัง iOS

1. เลือก Setting2. เลือก Mail, Contacts, Calendars3. เลือก Add Account4. เลือก Google5. กรอกรายละเอียดบัญชี RBRU Google Apps Account แล้วกด Next6. ตั้งค่าการซิ้งค์ แล้วกด Save7. ในกรณีที่ตั้งค่าสำเร็จระบบจะแสดงรายละเอียดบัญชี RBRU Google Apps Account ดังรูป8. ต้องทำการ Log in เข้าใช้งาน RBRU Google Apps for Education ผ่าน Web Browser บนคอมพิวเตอร์เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านก่อน จึงจะสามารถทำการซิ้งค์ RBRU Google Apps Account  ลงบน IOS ได้