เชิญร่วมใช้งาน Google Apps

โพสต์26 พ.ย. 2557 19:38โดยAdmin Rbru   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2558 00:40 ]
        เชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี RBRU Google Account โดยบัญชีผู้ใช้จะอยู่ภายใต้โดเมน @rbru.ac.th เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ RBRU Google Account สามารถใช้บริการต่างๆของ Google เช่น Google Mail, Google Drive, Google  Calendar, Google  Site, Google+ และอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร 


                           https://sites.google.com/a/rbru.ac.th/manual-gafe/google-apps-for-education/home/-rbru-google-account                              


   https://sites.google.com/a/rbru.ac.th/manual-gafe/student