Google Apps for Education คืออะไร

โพสต์26 พ.ย. 2557 00:24โดยAdmin Rbru   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2557 21:01 ]
        Google Apps for Education เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารกัน เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ทุกคนจะได้ RBRU Google Account ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้เราได้สิทธิพิเศษเหนือคนนอกโดเมน ในการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่จำกัดให้เฉพาะคนที่มี RBRU Google Account ในโดเมน ทั้งนี้ระบบและข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยวิศวกร Google ท่านสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล ความเสถียรภาพของระบบ และความรวดเร็วทันใจ