เริ่มต้นใช้งาน Google Apps

โพสต์26 พ.ย. 2557 00:27โดยAdmin Rbru   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2561 20:28 ]
            
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ร่วมมือกับ Google ประเทศไทย ในการนำ Google Apps มาใช้สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ แอปพลิเคชันที่ให้บริการได้แก่ อีเมล ปฏิทิน เอกสาร เว็บไซต์ Drive Google+ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของกูเกิล แก่ คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนแบบทำงานร่วมกันในรูปแบบคลาวด์ (Cloud service) สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การติดต่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำงานร่วมกันได้จากทุกที่ และไม่มีโฆษณาแทรก 

         ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุด จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการดังนี้
       
         รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

                      1) รูปแบบบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานเป็นดังนี้

            สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต้องทำการลงทะเบียนใช้งาน Google Apps For Education ก่อน โดยคลิกเลือกที่ ลงทะเบียน Google Apps จึงจะสามารถใช้งานได้ และสามารถ Login  เข้าสู่ระบบ เพื่่อใช้งานภายหลัง 1 วัน นับจากวันที่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้ว อ่านข้อมูลการใช้งานได้ที่ >>> คู่มือการเปิดใช้งาน RBRU Google Apps For Education (สำหรับนักศึกษา)                


                                                                                                         http://www.regismail.rbru.ac.th          https://accounts.google.com                                                                                                         

                       สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถเข้าใช้งาน RBRU Google Apps For Educationได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องทำการลงทะเบียน สามารถเลือก Login เข้าสู่ระบบ ได้ทันที  โดยรูปแบบการใช้งานนั้นชื่อบัญชีผู้ใช้งานจะเหมือนกับระบบยืนยันตัวตน (Authentication System) ตามด้วย @rbru.ac.th เช่น บุคลากรชื่อ นายเอกนรินทร์ สร้อยศรี (Mr. Eknarin Sroisree) บัญชีผู้ใช้งานคือ eknarin.s@rbru.ac.th และรหัสผ่านในการใช้งานครั้งแรกจะเป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกระบบจะให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที  อ่านคู่มือการใช้งานได้ที่ >>> คู่มือการเปิดใช้งาน RBRU Google Apps For Education (สำหรับบุคลากร)

https://accounts.google.com


                      2) สำหรับระบบอีเมล์เดิมที่มหาวิทยาลัยให้บริการ ภายใต้โดเมน rbru.ac.th จะทำการเปลี่ยนโดเมนเป็น mail.rbru.ac.th  ตัวอย่างเช่น eknarin.s@rbru.ac.th เปลี่ยนเป็น eknarin.s@mail.rbru.ac.th โดยโดเมนเดิม @rbru.ac.th จะนำไปใช้งานร่วมกับ Google Apps For Education และเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป        


                      3) หากผู้ใช้งานต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือในกรณีที่พบปัญหาในการใช้งาน สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 10920, Email ITC-Support@rbru.ac.th, LineID @xup2460u